Ausstellung: Bill Beckley. An Answer from the Silence

12.11.2014 – 23.1.2015

Bilder der Ausstellung

Katalog

Artikel Neue Zuger Zeitung

Artikel Kunstbulletin

Artikel Neue Zürcher Zeitung Magazin